18.1.2018

O mně

Má praxe a to co učím, vychází původně z tradice Jivamukti, ze které pochází má učitelka a ásanové praxe ve stylu vinyasa. Postupem času, pozorováním a zkoumáním, co co "dělá“ a jak mi to funguje nebo ne se moje praxe stává jemnější a více zaměřená na kvalitu dechu a pozornosti. Spíše než výkon a technika mě zaujalo vnímat celistvost v procesu praxe.  A své zkušenosti a poznatky dál sdílím dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. I mé pohledy a učení prochází neustálým procesem a vývojem.

V mnou vedených lekcích se setkáte kromě fyzického cvičení (ásana – pozice) s dechovými praktikami, s meditací (či nácvikem - tedy koncentrací), povídáním o jógové filosofii a chantováním manter. Praxe chantování („zpívání“) manter mi obzvlášť přirostla k srdci. Jak říká Manorama: „chantování je highway“. A je to tak.  Zpívání manter je přímá cesta do srdce, k Sobě.

Zaměřuji se hodně na to, aby ásanová praxe dávala smysl pro tělo i pro proudění energie. Zkoumám možnosti, účinky a anatomické souvislosti a velký důraz kladu na práci s dechem. Dech je naprosto klíčový v jógové praxi. Bez dechu není život, takže je i klíčem životu. Hledám způsoby, jak dopomoci sobě i jiným, aby jógová praxe byla efektivní a to především ve vztahu k dechu a vědomé pozornosti a s ohledem k tělu. Aby sloužila k poznávání a porozumění sobě a objevení Zdroje v sobě.

Jóga je celistvost a jako taková se prolíná všemi aspekty (mého) života. Nekončí srolováním podložky. Je tady pořád. Učení jógy je stále aktuální. Vždy TEĎ. Stejně jako život JE. Stejně jako VY JSTE. Bytí je Jóga. Bytí je TEĎ. Atha znamená v Sanskrtu nyní. V tuto chvíli. A to je také ten nejlepší čas na vlastní jógovou praxi.

 

 

Jóga do mého života pronikala od dětství. Už tehdy mě to slovo vábilo a představovalo pro mě cosi tajemného. Jako malé děti nás se sestrou náš děda učil stát na hlavě a říkal „to je jóga".  Další a už bližší setkání přišlo ve formě doplňkového strečinku k mým jiným koníčkům – lezení a slackline. Vedené lekce jsem začala navštěvovat až v těhotenství. A po narození syna jsem se přihlásila na kurz ochutnávky Jivamukti jógy o 10ti lekcích vedený zakladatelkou studia Pranava jóga centrum Lenkou Knag (Śivá Dévi). Tento kurz a Lenka měli pro mé další směřování zásadní význam. Tady začala má pravidelná jógová praxe. Lenka vychází z tradice Jivamukti, která propojuje ásány s meditací, jógovou filosofií, mantrami a pranajámou. Znovu se objevil ten pocit z dětství, že se za slovem Jóga  skrývá něco, co přímo oslovuje moji duši. S tím pocitem přišla hluboká touha dozvědět se víc. Proto jsem se přihlásila na školení lektorů (2013) pod vedením již mé učitelky Lenky v ostravském studiu Pranava jóga centrum. Po školení jsem dostala příležitost vést lekce v Pranavě a tato zkušenost mi otevřela zase nové obzory a výzvy.

Začátkem roku 2018 jsme otevřela své vlastní studio Atha Yoga v centru Ostravy, kde aktuálně působím. Být učitelem jógy je pro mne velmi zodpovědná záležitost. Stále se učím. Mým záměrem není, abyste přijali mé názory a představy jak „dělat“ jógu, ale přimět Vás abyste prozkoumali a objevili sami na/v sobě, co Vám pomáhá se přiblížit ke svému „Já“. Jógovou praxi vnímám jako prostor k potkávání se se Sebou a prostor k Sebe-poznávání, ke zkoumání fungování svého těla i mysli, abychom mohli objevit, co všechno je zahrnuto v tom, co považujeme za sebe/já. Když se člověk naučí vnímat s čím operuje, zjistí že nic z toho, co pozoruje a zkoumá není stálé. Jediné co je jisté je, že se vše neustále mění a my se učíme jak se odpoutávat od snahy věci uchopit, udržet či dojít ke konečnému řešení. Naopak se s důvěrou, pokorou a odhodláním učíme odevzdat se tomu proudu změny, následovat jej a nakonec (s)plynout.  "JSME energií, která prochází formou." jak říká Manorama (učitelka mé učitelky). Toto může být vstupním bodem k nalezení SEBE, toho stále přítomného pozorovatele na pozadí všech těch změn.

 

Love&Namasté

Lucie