12.8.2018

Ochrana a zpracování osobních údajů

Potvrzením tlačítka souhlasím udělujete souhlas správci se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
•jméno a příjmení
•e-mail
•telefonní číslo
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a za účelem evidence klientů, pro rozesílání newsletterů a informačních sdělení týkajících se provozu studia. Tyto údaje budou Správcem* zpracovány po dobu neurčitou.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
•Poskytovatel rezervačního systému
•Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době studio nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
•vzít souhlas kdykoliv zpět,
•požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
•vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•požadovat výmaz těchto osobních údajů,
•na přenositelnost údajů,
•podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.